Σάββατο 1 Μαρτίου 2014

ΒΑΣΙΛΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΝΑΞΟ ΤΟΝ ΦΛΕΒΑΡΗ!!! Ξεκίνησα την πρώτη δοκιμαστική βασιλοτροφία στις 24.01.2014 με 14 στα 14  επιτυχία ,σε 6πλαίσιες κυψέλες.