Τρίτη 27 Απριλίου 2010

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΣΙΡΟΠΙΟΥ

από δύο οπές έχει μπεί πολυουρεθάνη για μόνωση αφού μπήκε το καπάκι σε πρέσσα!!
καπάκι πλαστικό το οποίο χρησιμοποιείται σε βάρκες