Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΡΥΓΟΣ 2014 ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥΓια τον φίλο μου τον Σπύρο Γιαννακόπουλο!!!
Σάββατο 1 Μαρτίου 2014

ΒΑΣΙΛΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΝΑΞΟ ΤΟΝ ΦΛΕΒΑΡΗ!!! Ξεκίνησα την πρώτη δοκιμαστική βασιλοτροφία στις 24.01.2014 με 14 στα 14  επιτυχία ,σε 6πλαίσιες κυψέλες.